ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 3314514

Στείλε μας μήνυμα!

Στοιχεία Πελάτη:

Μήνυμα:

Το μήνυμα εστάλει με επιτυχία. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Προσφορά

Στοιχεία ενδιαφερόμενου:

Στοιχεία αυτοκινήτου:

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Υγείας Προσφορά

Ανώτατο όριο κάλυψης:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Έχετε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης;

Ναι, έχω Όχι, δεν έχω
Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Κατοικίας Προσφορά

Περιγραφή Ακινήτου:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση Προσφορά

Όριο Κάλυψης:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Προορισμός

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ζητήστε Προσφορά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Σας εξασφαλίζει με πληρότητα καθώς το πρόγραμμα καλύπτει:
- Την ευθύνη του ασφαλισμένου ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους ασθενείς από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δική σας αμέλεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος σας.
- Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο χώρο του ιατρείου σας για τα οποία ευθύνεστε
- Επιπλέον περιλαμβάνονται απαιτήσεις για δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα
- Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε κάλυψη για νομικά έξοδα και δαπάνες νομικής προστασίας για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια (αμοιβές δικηγόρων , δικαστικά έξοδα κλπ.) ως ενός ορισμένου ποσού

Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Μπορείτε να επιλέξετε τα όρια ευθύνης που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας ανάλογα με την ειδικότητα σας.
Καλυπτόμενες Ειδικότητες:

- Ιατροί Γενικής
- Ιατρικής, Καρδιολόγος
- Μικροβιολόγος
- Νευρολόγος
- Παθολόγος
- Παιδίατρος
- Ρευµατολόγος
- Ψυχίατρος
- Οδοντίατρος
- Εντατικολόγος και λοιπές ειδικότητες
- Αιματολόγος
- Αλλεργιολόγος
- Αφροδισιολόγος
- Δερματολόγος
- Ενδοκρινολόγος
- Κυτταρολόγος
- Νεφρολόγος
- Ορθοπεδικός
- Οφθαλμίατρος
- Ωρλ.

Πληροφορίες

X-ASFALISI
Δουλμούση Κατερίνα

Ερμού 74 Αθήνα 10551, Αττική

Τηλ:210 3314056
Τηλ: 210 3314514
Fax: 210 3004514

210 3314514

Ωράριο 9:00 - 17:00