ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 3314514

Στείλε μας μήνυμα!

Στοιχεία Πελάτη:

Μήνυμα:

Το μήνυμα εστάλει με επιτυχία. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Προσφορά

Στοιχεία ενδιαφερόμενου:

Στοιχεία αυτοκινήτου:

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Υγείας Προσφορά

Ανώτατο όριο κάλυψης:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Έχετε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης;

Ναι, έχω Όχι, δεν έχω
Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Κατοικίας Προσφορά

Περιγραφή Ακινήτου:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση Προσφορά

Όριο Κάλυψης:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Προορισμός

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Πληροφορίες

X-ASFALISI
Δουλμούση Κατερίνα

Ερμού 74 Αθήνα 10551, Αττική

Τηλ:210 3314056
Τηλ: 210 3314514
Fax: 210 3004514

210 3314514

Ωράριο 9:00 - 17:00