ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 3314514

Στείλε μας μήνυμα!

Στοιχεία Πελάτη:

Μήνυμα:

Το μήνυμα εστάλει με επιτυχία. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Προσφορά

Στοιχεία ενδιαφερόμενου:

Στοιχεία αυτοκινήτου:

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Υγείας Προσφορά

Ανώτατο όριο κάλυψης:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Έχετε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης;

Ναι, έχω Όχι, δεν έχω
Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ασφάλιση Κατοικίας Προσφορά

Περιγραφή Ακινήτου:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση Προσφορά

Όριο Κάλυψης:

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:

Προορισμός

Εστάλει με επιτυχία. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Κλείστε τη φόρμα.

Ζητήστε Προσφορά

Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ασφάλιση της Αστικής ευθύνης ορίζεται ως:
«Όποιος ζημιώσει κάποιον με υπαιτιότητα του, οφείλει να τον αποζημιώσει».
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ιδιοκτησίας τρίτων.

ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Γνωρίζατε ότι ως διαχειριστής του κτιρίου βάσει νόμου είναι υποχρέωσή σας η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων, διαφυλάσσοντας σας από τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν;
Σύμφωνα με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένος και να μεριμνά για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Η κάλυψη περιλαμβάνει κινδύνους προς τρίτους, για τυχόν υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων.

από 52€
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ κατ άτομο: 30.000€
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ: 15.000€
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: 90.000€
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: 150.000€

ΑΕ ΙΔΙΩΤΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση της Αστικής σας Ευθύνης για ατυχήματα ή ζημιές που άθελά σας μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους είτε κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής σας ζωής, είτε με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής κτιρίου σας παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα κάλυψης.

Πληροφορίες

X-ASFALISI
Δουλμούση Κατερίνα

Ερμού 74 Αθήνα 10551, Αττική

Τηλ:210 3314056
Τηλ: 210 3314514
Fax: 210 3004514

210 3314514

Ωράριο 9:00 - 17:00